کارگاه روش تحقیق مقدماتی

کارگاه روش تحقیق مقدماتی

۱۰ آبان ۱۳۹۵ | ۱۰:۱۰ اخبار
تعداد بازدید:۱
برگزاری کارگاه روش تحقیق مقدماتی روز شنبه ، مورخه 08/08/95 توسط مدرس خانم دکتر افشان شرقی، با حضور 20 نفر پژوهشیار مرکز بوعلی در سالن کارگاه واحد توسعه تحقیقات مرکز آموزشی و درمانی بوعلی برگزار گردید.
کارگاه روش تحقیق مقدماتی

۴ رای