راهنمای طبقات

 

ساختمان اصلی بیمارستان ساختمان MRI
طبقه اول طبقه اول طبقه دوم طبقه سوم طبقه همکف طبقه اول طبقه دوم
بخش اورژانس پذیرش اتاق عمل ۱ اتاق عمل ۲ پذیرش MRI درمانگاه ریاست
تریاژ صندوق بخش زایمان نورولوژی بخش MRI درمانگاه مغزو اعصاب مدیریت
سی تی اسکن، سونوگرافی، رادیولوژی مدارک پزشکی و بایگانی اتاق زایمان نورولوژی سالن کنفرانس درمانگاه اورولوژی اموراداری
ترخیص و رسیدگی به اسناد پزشکی خدمات اداری نوزادان و NICU ICU   درمانگاه زنان سالن مطالعه خواهران و برادران
آزمایشگاه و پاتولوژی کارشناس تغذیه و بهداشت محیط جراحی زنان TCD,EMG,EEG   بینایی سنجی آموزش و مخزن کتاب
مدیریت خدمات پرستاری کارشناس کنترل عفونت و بهبود کیفیت   درمانگاه اکو   کارگزینی و دبیرخانه تجهیزات پزشکی و اعتبار بخشی
فناوری اطلاعات نمازخانه   فیزیوتراپی   حراست مسئول کمیته های بیمارستانی
مددکار اجتماعی تلفنخانه       صندوق اتاق پزشکان آقا

 

آخرین ویرایش۲۱ آذر ۱۳۹۷