افتخارات

 

  • کسب گواهینامه درجه یک ارزشیابی بیمارستان های عمومی در سال های متوالی

 

  • اجرای برنامه مقیم پزشکان زنان زایمان و بیهوشی جهت رفاه حال بیماران عزیز و انجام به موقع و سریع امورات درمانی

 

  • انتخاب بیمارستان علوی به عنوان بیمارستان دوست دار مادر


 

آخرین ویرایش۰۵ بهمن ۱۳۹۵