مترون

معرفی:

نام: عسگر هوشمندی

تلفن تماس: ۳۳۲۳۵۸۶۲-۰۴۵

پست الکترونیکی: parastari.alavi@arums.ac.ir


برخی از مسئولیت های مترون مرکز آموزشی درمانی علوی
– برنامه ریزی در زمینه های ارتقاء کیفی و بهبود مستمر فعالیتهای ارائه خدمات مددجویان
– تعیین اهداف (کوتاه مدت، میان مدت، دراز مدت) مبتنی بر نیازها جهت تأمین، حفظ و ارتقاء سطح سلامت و رفاه اجتماعی مددجو / بیمار با توجه به خط مشی های مرکز متبوع و پیشنهاد به مقامات ذیربط
– ارائه راهکار بهینه به مسئول و ایجاد شرایط مناسب جهت استفاده بهینه ازمنابع موجود به منظور دستیابی به اهداف مورد نظر
– تدوین و اجرای برنامه های آموزش به بیمار و خانواده در سطوح مختلف پیشگیری
– ایجاد هماهنگی و مشارکت فعال در برنامه ریزی های بهداشتی، درمانی و توانبخش مرکز
– تشکیل و اداره جلسات اختصاصی و ویژه در جهت حل مشکلات واحدهای ذیربط با بهره مندی از فن آوریهای علمی حل مسئله
– تأمین نیازهای آموزشی کارکنان شامل: آشناسازی پرسنل جدیدالورود با مقررات خط مشی ها، شرح وظایف و... / آموزش ضمن خدمت / آموزش مستمر کاربری تازه های پرستاری / و...
– رسیدگی و پیگیری مشکلات کارکنان گروه پرستاری

 

آخرین ویرایش۰۵ بهمن ۱۳۹۵