مدیریت بیمارستان

 

روح اله مرادپور

مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی (دانشجو)

رشته تحصیلی: ژنتیک

 

شماره تماس: ۳۳۲۴۹۹۲۳-۰۴۵

 

آخرین ویرایش۱۴ بهمن ۱۳۹۷