مدیریت بیمارستان

 

مدیر مرکز: روح اله مرادپور

 

مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی (دانشجو) 

 

رشته تحصیلی: ایمونولوژی

 

شماره تماس: ۳۳۲۴۹۹۲۳-۰۴۵

 

آخرین ویرایش۲۱ آذر ۱۳۹۷