مدیریت بیمارستان

 

مدیر مرکز: یعقوب علی نژاد

 

مدرک تحصیلی: کارشناسی

 

رشته تحصیلی: روانشناسی

 

شماره تماس: ۳۳۲۴۹۹۲۳-۰۴۵

 

آخرین ویرایش۰۲ شهریور ۱۳۹۵