معرفی واحد

لطفاً برای نوبت دهی اینترنتی روی روزهای مورد نظر کلیک فرمائید

پزشکان

تخصص

برنامه صبح

برنامه عصر

 

دکتر آرزو مومنی

متخصص و جراح چشم

یکشنبه

(بیمارستان علوی)

------------

 

دکتر اجاقی

متخصص و جراح چشم فلوشیپ قرنیه

دوشنبه

(بیمارستان علوی)

------------

 

دکتر سید جواد سید شنوا

متخصص و جراح چشم

شنبه

(بیمارستان علوی)

شنبه چهارشنبه

(کلینیک امام رضا «ع»)

 

دکتر یوسف فکری

متخصص و جراح چشم

سه شنبه چهار شنبه (بیمارستان علوی)

یکشنبه دوشنبه سه شنبه

(کلینیک امام رضا «ع»)

 

دکتر کیا ترسلی

متخصص و جراح چشم فلوشیپ شبکیه

پنج شنبه

(بیمارستان علوی)

دوشنبه - سه شنبه - چهار شنبه (بیمارستان علوی)

 

نوبت دهی درمانگاه صبح علوی اینترنتی و نوبت دهی بعد از ظهر بصورت حضوری می باشد

(آدرس اردبیل میدان ورزش بیمارستان علوی تلفن ۳۳۲۴۸۸۸۸)

 

 

آخرین ویرایش۲۷ آبان ۱۳۹۶