فناوری اطلاعات

مسئول فناوری اطلاعات مرکز آموزشی درمانی علوی

ندا امیری

تلفن تماس: ۰۴۵۳۳۲۴۸۸۸۸

پست الکترونیکی: it.alavi@arums.ac.ir

مسئولیت های مسئول فناوری اطلاعات مرکز آموزشی درمانی علوی

  • بررسی و نگهداری سیستم های شبکه و نظارت بر عملکرد دستگاههای کاری در حالت شبکه
  • نصب و راه اندازی سیستم ها و نرم افزارها و هماهنگی با شرکت ها جهت سرویس و خرید تجهیزات کامپیوتر
  • بررسی مشکلات سخت افزاری و نرم افزاری و رفع آنها و بک آپ گیری روزانه از دیتا در سیستم
  • راهنمایی و آموزش و کمک به همکاران و متصدی های رایانه در اجرای برنامه های شبکه HIS
  • همکاری با مسئول مربوطه – انجام وظایف محوله مسئولیت پذیری و رعایت فرم و اتیکت و مقررات اداری
آخرین ویرایش۱۷ آذر ۱۳۹۷