کمیسیون سربازی ارولوژی

مدارک لازم جهت انجام پذیرش و اخذ نوبت انجام کمیسیون:

۱ اصل معرفی نامه حوزه نظام وظیفه

۲ اصل شناسنامه

۳ اصل فیش به مبلغ ۱۰۰,۰۰۰ ریال واریزی به حساب ۲۱۷۸۵۸۰۸۱۱۰۰۹ نزد بانک ملی به نام دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

 

زمان پذیرش: همه روزه به جز ایام تعطیلات از ساعت ۸ صبح تا ۱۳ ظهر

محل پذیرش: درمانگاه ارولوژی واقع در طبقه دوم ساختمان MRI بیمارستان علوی

زمان انجام کمیسیون: هر هفته روز یکشنبه از ساعت ۳۰/۱۰ الی ۱۲ ظهر

 

جهت آگاهی از نتیجه کمیسیون حداکثر یک ماه بعد از انجام کمیسیون به حوزه نظام وظیفه مربوطه مراجعه فرمائید.

آخرین ویرایش۱۶ بهمن ۱۳۹۵
تعداد بازدید:۱۴۳