اسامی پزشکان هیات علمی

 

 

 

متخصص زنان و زایمان

 

متخصص مغزو اعصاب

دکتر فریبا کهنمویی اقدم

دکتر قاسم فتاح زاده

دکتر گیتی رحیمی

دکتر نگار فرهودی

دکتر شهلا فرضی پور

دکتر داور الطافی

دکتر نوشین مبارکی (فلوشیپ انکولوژی)

دکتر ابوالفضل عطالو

دکتر مریم السادات رضوی

متخصص رادیولوژی

دکتر رقیه درگاهی

دکتر سیمین منشاری

دکتر فرانک جلیل وند

دکتر سمیه زینی زاده جدی

دکتر تیبا میرزارحیمی

متخصص بیهوشی

دکتر شروین تبریزیان

دکتر احمد قاضی

دکتر زهرا قوامی

دکتر مهزاد یوسفیان

 

آخرین ویرایش۱۰ دی ۱۳۹۷