واحدهای کلینیکی

 

  • درمانگاه اورژانس مامایی
  • درمانگاه تخصصی مادران باردار
  • درمانگاه تخصصی زنان
  • درمانگاه تخصصی مغز واعصاب
  • درمانگاه انکولوژی زنان
آخرین ویرایش۱۰ دی ۱۳۹۷