ریاست بیمارستان

 

 

 

دکتر وحید عباسی

سمت علمی: استادیار

رشته تحصیلی: متخصص مغز و اعصاب

پست الکترونیکی: alavi@arums.ac.ir

شماره تلفن تماس: ۳۳۲۴۲۳۲۷ -۰۴۵

 

 

 

 

 

آخرین ویرایش۰۱ مرداد ۱۳۹۶