برنامه درمانگاهها

برنامه درمانگاه تخصصی مادران باردار (صبح)

ایام هفته پزشک متخصص ساعت حضور
شنبه دکتر زهرا قوامی ۸-۹ صبح
یکشنبه دکتر رقیه درگاهی ۸-۹ صبح
دوشنبه دکتررقیه درگاهی ۸-۹ صبح
سه شنبه دکتر مژگان برزگر جلالی ۸-۹ صبح
چهارشنبه دکتر شهلا فرضی پور ۸-۹ صبح
پنج شنبه دکتر تیبا میرزارحیمی ۸-۹ صبح

پذیرش در صبح و عصر به صورت حضوری و اینترنتی می باشد.

********************************************************************************


برنامه درمانگاه تخصصی مادران غیر باردار (صبح)

ایام هفته پزشک متخصص ساعت حضور
شنبه دکتر شهلا فرضی پور ۹-۹:۳۰ صبح
یکشنبه دکتر زهرا قوامی ۹-۹:۳۰ صبح
دوشنبه دکتر تیبا میرزارحیمی ۹-۹:۳۰ صبح
سه شنبه دکتر نوشین مبارکی ۹-۹:۳۰ صبح
چهارشنبه دکتر شروین تبریزیان ۹-۹:۳۰ صبح
پنج شنبه دکتر مژگان برزگر جلالی ۹-۹:۳۰ صبح

پذیرش در صبح و عصر به صورت حضوری و اینترنتی می باشد.


********************************************************************************

 

برنامه درمانگاه تخصصی مادران غیر باردار (عصر)

ایام هفته پزشک متخصص ساعت حضور
شنبه دکتر نوشین مبارکی ۱۵:۳۰
یکشنبه دکتر شهلا فرضی پور ۱۵:۰۳۰ عصر
دوشنبه دکتر زهرا قوامی ۱۳ عصر
سه شنبه دکتر شهلا فرضی پور ۱۵:۳۰ عصر
چهارشنبه دکتر مریم السادات رضوی ۱۵:۳۰ عصر
پنج شنبه دکتر مریم السادات رضوی ۱۵:۳۰ عصر

پذیرش در صبح و عصر به صورت حضوری و اینترنتی می باشد.
*************************************************************************

 

برنامه درمانگاه تخصصی مغز و اعصاب (صبح)

ایام هفته پزشک متخصص ساعت حضور
شنبه دکتر زینب فلسفی ۸-۹ صبح
یکشنبه دکتر نگار فرهودی ۸-۹ صبح
دوشنبه دکتر ابوالفضل عطالو ۸-۹ صبح
سه شنبه دکتر داور الطافی ۸-۹ صبح
چهارشنبه دکتر قاسم فتاح زاده ۸-۹ صبح
پنج شنبه دکتر وحید عباسی ۸-۹ صبح

پذیرش درمانگاه مغز واعصاب به صورت اینترنتی می باشد.

*************************************************************

 

برنامه درمانگاه حاملگی پرخطروآمنیوسنتز

ایام هفته پزشک متخصص ساعت حضور
شنبه دکتر رقیه درگاهی ۸-۹ صبح -۱۵:۳۰ عصر
یکشنبه دکتر رقیه درگاهی ۸-۹ صبح
دوشنبه دکتر رقیه درگاهی ۸-۹ صبح
سه شنبه دکتر رقیه درگاهی ۸-۹ صبح
چهارشنبه دکتر رقیه درگاهی ۸-۹ صبح
پنج شنبه --- ---

پذیرش به صورت حضوری می باشد.

*************************************************************

 

بدین وسیله به اطلاع می رساند ساعت اخذ نوبت دهی اینترنتی درمانگاههای مرکز علوی از روز سه شنبه مورخه ۹۸/۳/۲۸ تا روز پنج شنبه  ۹۸/۵/۳۱ به ساعت ۱ بعد ازظهر تغییر یافته است.

لذا مراجعین محترم میتوانندجهت اخذ نوبت اینترنتی یک روز قبل راس ساعت ۱بعد از ظهر به آدرس :

http://ah-queue.arums.ac.ir /Reservation  مراجعه نمایند.


در ضمن جهت رزرو نوبت روزهای شنبه ، ساعت 12روزهای پنج شنبه نسبت به اخذ نوبت اقدام نمائید.

 

 

آخرین ویرایش۰۲ تیر ۱۳۹۸