برنامه درمانگاهها

برنامه درمانگاههای نورولوژی (مغز و اعصاب)

 
ایام هفته نام پزشک ساعت درمانگاه
شنبه دکتر وحید عباسی ۸-۹ صبح
یکشنبه دکتر ابراهیم دریایی ۸-۹ صبح
دوشنبه دکتر ابوالفضل عطالو ۸-۹ صبح
سه شنبه دکتر قاسم فتاح زاده ۸-۹ صبح
چهارشنبه دکتر داور الطافی ۸-۹ صبح
پنجشنبه - -

 

 

 

نوبت دهی درمانگاههای نورولوژی در مرکز علوی بصورت اینترنتی می باشد

زمان فعال شدن، یک روز قبل، ساعت ۱۴ (۲ بعد از ظهر)

آخرین ویرایش۱۹ مهر ۱۳۹۷