برنامه درمانگاهها

برنامه درمانگاه تخصصی مادران باردار (صبح)

ایام هفته پزشک متخصص ساعت حضور
شنبه دکتر زهرا قوامی ۸-۹ صبح
یکشنبه دکتر شروین تبریزیان ۸-۹ صبح
دوشنبه دکترزهرا قوامی ۸-۹ صبح
سه شنبه دکتر مژگان برزگر جلالی ۸-۹ صبح
چهارشنبه دکتر شهلا فرضی پور ۸-۹ صبح
پنج شنبه دکتر تیبا میرزارحیمی ۸-۹ صبح

***************************************************************************************

برنامه درمانگاه تخصصی مادران غیر باردار (صبح)

ایام هفته پزشک متخصص ساعت حضور
شنبه دکتر شهلا فرضی پور ۹-۹:۳۰ صبح
یکشنبه دکتر زهرا قوامی ۹-۹:۳۰ صبح
دوشنبه دکتر تیبا میرزارحیمی ۹-۹:۳۰ صبح
سه شنبه *** ***
چهارشنبه دکتر شروین تبریزیان ۹-۹:۳۰ صبح
پنج شنبه دکتر مژگان برزگر جلالی ۹-۹:۳۰ صبح

 

***************************************************************************

 

برنامه درمانگاه تخصصی مادران غیر باردار (عصر)

ایام هفته پزشک متخصص ساعت حضور
شنبه *** ***
یکشنبه دکتر شهلا فرضی پور ۱۵:۰۳۰ عصر
دوشنبه دکتر زهرا قوامی ۱۳ عصر
سه شنبه دکتر شهلا فرضی پور ۱۵:۳۰ عصر
چهارشنبه دکتر مریم السادات رضوی ۱۵:۳۰ عصر
پنج شنبه دکتر مریم السادات رضوی ۱۵:۳۰ عصر

 

*************************************************************************


 

برنامه درمانگاه تخصصی مغز و اعصاب (صبح)

ایام هفته پزشک متخصص ساعت حضور
شنبه دکتر وحید عباسی ۸-۹ صبح
یکشنبه دکتر نگار فرهودی ۸-۹ صبح
دوشنبه دکتر ابوالفضل عطالو ۸-۹ صبح
سه شنبه دکتر داور الطافی ۸-۹ صبح
چهارشنبه دکتر قاسم فتاح زاده ۸-۹ صبح
پنج شنبه دکتر زینب فلسفی ۸-۹ صبح

 

جهت اخذ نوبت دهی الکترونیکی یک روز قبل، ساعت ۲بعد ازظهر از طریق http://ah-queue.arums.ac.ir/Reservation/ اقدام نمائید.

 

آخرین ویرایش۰۴ اسفند ۱۳۹۷