معرفی معاون آموزشی

 

معاون آموزشی مرکز: دکتر فرزین ولی زاده

 

مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی

 

رشته تحصیلی: اورولوژی

 

شماره تماس: ۳۳۲۳۲۶۷۴-۰۴۵

آخرین ویرایش۰۲ شهریور ۱۳۹۵