راه‌های پیشگیری

راه‌های پیشگیری از ایدز

مطمئن ترین راه پیشگیری از انتقال جنسی بیماری ایدز، پرهیز از تماس جنسی غیرمتعارف و یا ارتباط جنسی در چارچوب روابط صحیح خانوادگی است. ارتباط جنسی باید ترجیحاً انحصاری و با یک فرد شناخته شده صورت گیرد، فردی که خود رفتار جنسی پرخطر نداشته است. استفاده از کاندوم از ابتدای فعالیت جنسی، پرهیز از رفتارهای نامتعارف جنسی مثل نزدیکی از مقعد، نزدیکی در هنگام عادت ماهانه و غیره خطر انتقال بیماری را کاهش می‌دهد.

پرهیز از اعتیاد بهترین راه پیشگیری از انتقال بیماری از راه سرنگ آلوده است. پرهیز از اعتیاد تزریقی، پرهیز از تزریق‌های مکرر با یک سرنگ و پرهیز از تزریق دسته جمعی با یک سرنگ خطر انتقال را کاهش می‌دهد.

استفاده از وسایل شخصی مثل تیغ، احتراز از خالکوبی و حجامت غیربهداشتی، انجام بهداشتی ختنه و غیره راه‌های پیشگیری از بیماری‌اند.

درمان بیماری‌های جنسی نیز به محافظت از بیماری کمک می‌کند.

آخرین ویرایش۳۰ مهر ۱۳۹۶
تعداد بازدید:۱۶۶