تاریخچه پیدایش اورژانس در ایران

در سال ۱۳۴۵ پس از فروریختن یکی از سالن‌های فرودگاه مهرآباد و کشته شدن تعداد زیادی از هم‌وطنان و مجروح شدن عده زیادی از آن‌ها درحالی‌که هیچ سیستم از قبل طراحی‌شده‌ای برای کمک به مجروحین این‌گونه حوادث نبود مسئولین وقت بعدازآن حادثه با همکاری کشور آمریکا تصمیم و مبادرت به راه‌اندازی سیستمی بنام فوریت‌های پزشکی کردند. در آن موقع ایران چهارمین کشور دارنده این سیستم در جهان بود؛ درسال ۱۳۴۵ اورژانس ۱۱۵ ایران کامل‌ترین اورژانس بود و آمبولانس‌های آن زمان به کامل‌ترین وسائل امداد و نجات تجهیز شده بودند. در سال‌های ۱۳۵۲ به بعد تنها در مراکز استان‌ها پایگاه‌های اورژانس به وجود آمد و رفته‌رفته توسعه یافت و در شهرستان‌ها نیز پایگاه اورژانس ۱۱۵ دایر گردید.