پایگاه جاده ای مجره شهرستان خلخال در تاریخ ۰۱/‏۰۳/‏۱۳۹۶‬ راه اندازی گردید.

 

 

 

 

افتتاح پایگاه جاده ای تازه کند شهرستان پارس آباد با حضور مسئولین شهرستان و مردم شریف منطقه تازه کند .(۱/‏۲/‏۱۳۹۶)